02 octombrie 2012

Despre căinţă


Prietene! Zilei de căinţă spune mai bine zi de schimbare de gândire, de concepţie. Conţinutul vieţii Mele pământe
şti a fost să vă atenţionez asupra acestui fapt.
Folosiţi adesea în legătură cu căinţa expresia de spălare sufletească. Asta redă doar în foarte mică măsură cea ce în zilele voastre de căinţă vreau să văd realizat.
Desigur schimbarea de concepţie se întâmplă în direcţia purificării, dar nu este identică cu asta. Este mult mai mult decât asta. Deci aici nu este vorba despre acelaşi lucru, dar într-o formă mai curată. Aici trebuie să realizaţi în voi ceva DIFERIT.
Spălarea trupească nu face trupul diferit, doar elimină de pe el, cea ce nu aparţine, nu se potriveşte lui. Realizarea adevăratei căinţe nu are numai aceste consecinţe. Desigur şi acestea. Elimină din suflet cea ce nu i se potriveşte. Dar în schimbarea gândirii este nevoie şi de înălţare radicală în acea direcţie a evoluţiei sufleteşti, pe care Eu am numit-o CALE, şi care în esenţă este identică cu Mine. De acea nu poate fi zi de căinţă roditoare fără să vă ocupaţi cu Mine şi în celelalte zile. Aici trebuie din nou să explic ceva.
Ce înseamnă a se ocupa cu Mine? Desigur înseamnă şi rugăciunea zilnică. Se roagă cel care ridică sufletul la Mine. Adică cel care cu ocazia rugăciunii vrea să se întâlnească cu Mine. Fără aceasta nu există rugăciune adevărată. Dar cu asta încă nu se întâmplă schimbare de concepţie.
Schimbarea de concepţie presupune două lucruri. O formulare clară a unei nemulţumiri interioare, pentru încetarea căruia se angajează cel care se roagă cu o decizie conştientă. Deci pentru încetarea ei, şi nu măturarea sub covor.
Dar presupune şi altceva. Şi anume, că realizarea acestei decizii este neapărat posibilă cu Mine.
Voi din păcate adesea nu vedeţi copacii de pădure. O gură de copil ţi-a pus în zilele astea întrebarea hazlie: 'De ce merge orbul în pădure?' Răspunsul lui a fost: 'De copac!' Dacă aş continua gluma, aş zice: 'Dar tot orb rămâne'
Voi aţi primit apel pentru a ţine zi de căinţă, pentru ca să vă deschideţi ochii, şi să vedeţi în sufletele voastre în continuare acea direcţie, care necesită modificare de orbită din partea voastră, şi voi ştiţi că sunteţi capabili de asta cu ajutorul Meu. Da. Sunteţi capabil cu Mine să mergeţi în continuare în acea PĂDURE A VIEŢII, care deşi este plină cu copaci, dar nu pentru ca voi să vă loviţi de ei, ci pentru ca să acceptaţi pe rând împreună cu Mine acea schimbare de concepţie, pe care puteţi numi evoluţie sufletească.
Sămânţa căzută în pământ poate ajunge copac, să aducă roade prin Mine. Voi să nu ştiţi asta?
Nu este secret ce trebuie să faceţi. Sufletul introspectiv vede nemulţumirile sale şi în mod necesar va decide radical în acceptarea CĂII. Natural, că şi Eu voi decide în mod necesar alături de el, şi dau ajutorul necesar, de care are nevoie. Asta este esenţa Mea!"  (Vocea - 1/81)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu